Հնարավո՞ր է արդյոք կատարել գնումներ առանց գրանցվելու

Այո հնարավոր է, Դուք կարող եք բաց թողնել «Գրանցվել» դաշտը եվ կատարել գնումներ հյուրի կարգավիճակով, սակայն Ձեր գնումների պատմությունը չի պահպանվի համակարգում:

ԱԿՑԻԱՆԵՐ, ԲՈՆՈՒՍՆԵՐ

Եթե գրանցվե՛ք shenavan.am կայքում և կատարե՛ք օնլայն գնումներ, ապա Ձեր հաշվին կկուտակվի ձևակերպված և արդեն վճարված գումարի 3%-ը, որը կարող եք օգտագործել հետագա գնումների համար: Ինչպես նաև Շեն Ավան խանութ-սրահը կայքում գրանցվող յուրաքանչյուր գնորդի նվիրում է 5000 դրամ բոնուս։

Բոնուսի օգտագործման կարգը

Բոնուսները կարող եք օգտագործել մեկանգամյա գնման զամբյուղի պարունակության հանրագումարի 20%-ի և կուտակված բունուսի 20%-ի չափով։ Օրինակ՝ եթե ունեք կուտակված 5000 դրամ բոնուս իսկ զամբյուղի հանրագումարը կազմում է 3000 դրամ, ապա կարող եք օգտագործել բոնուսից զամբյուղի հանրագումարի 20%-ը ՝ 600 դրամը կամ եթե ունեք կուտակված 10000 դրամ բոնուս իսկ զամբյուղի հանրագումարը 50000 դրամ է, ապա կարող եք օգտագործել բոնուսի 20%-ը՝ 2000 դրամը։

ՎՃԱՐՈՒՄ

Ինչպե՞ս վճարել

Ձեր ընտրած բոլոր ապրանքների վրա սեղմեք «Ավելացնել» եւ հետո մուտք գործեք զամբյուղի մեջ եւ հերթականությամբ կատարեք համակարգի հրահանգները:

Կարո՞ղ եմ կատարել փոխանցում

Կարող եք իրականացնել վճարում վճարային քարտերի միջոցով։

Կարո՞ղ եմ ստանալ հաշիվ-ապրանքագիր

Հաշիվ ապրանքագիր ստանալու համար անհրաժեշտ է նշել լրացումներ դաշտում:

Կարո՞ղ եմ վճարել ապրանքը ստանալուց հետո

Հնարավոր է։

Կարո՞ղ եմ վճարել արտասահմանից, արտասահմանյան քարտերով

Վճարումը հնարավոր է իրականացնել աշխարհի ցանկացած հատվածում VISA, MASTER եվ ARCA (անհրաժեշտ է վիրտուալ գրանցում ունենալ) բանկային քարտերով:

Ես ստացել եմ ապրանքները եվ հետո պարզել, որ կան վնասված կամ թերի ապրանքներ

Եթե առաքման պահին եք հայտնաբերում ապրանքների որակական խնդիրները (վնասված, թերի), ապա այդ դեպքում չեք ընդունում նշված ապրանքը, ապրանքագրի մեջ կատարում եք համապատասխան գրառումները եվ 1 աշխատանքային օրվա մեջ ապրանքը կփոխարինվի նորով: Եթե ապրանքը ստանալուց հետո հայտնաբերել եք որոշակի վնասվածքներ եվ թերացումներ, խնդրում ենք այցելել Խանութ-սրահ՝ ք․Երևան Ավան, Մարշալ Բաբաջանյան 78 կամ զանգահարել +37477-889881, +37499-588811 հեռախոսահամարներով:

ԵՏ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Կարելի՞ է կատարել արդյոք ետ վերադարձ եւ ինչպե՞ս

Գնված յուրաքանչյուր ապրանք, բացառությամբ օրենքով նշված ապրանքատեսակների, կարելի է հետ վերադարձնել կամ փոխանակել առաքման (ստացման) պահից սկսած 14 օրվա ընթացքում՝ ՀԴՄ կտրոնի առկայությամբ, եթե՝

  • ապրանքը և դրա փաթեթավորումն անվնաս են,
  • ապրանքը չի օգտագործվել,
  • պահպանված են սպառողական հատկությունները,
  • պահպանված են ապրանքի պիտակն ու տեսքը,
  • պահպանված են կապարակնիքները։

Գնված ապրանքի արտաքին որակական և քանակական համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման (ստացման) պահին՝ առաքչի ներկայությամբ, որի համար Ձեզ կտրամադրվի լրացուցիչ 15 րոպե ժամանակ։
Վնասված, կոտրված կամ պակաս քանակի ապրանքներ հայտնաբերելու դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես տեղեկացնել առաքչին և տրանսպորտային ապրանքագրում նշել՝ ո՞ր ապրանքը ինչ քանակով չեք ստացել կամ ստացել եք վնասված վիճակում։
Տրանսպորտային ապրանքագիրը ստորագրելուց հետո հայտնաբերված վնասված ապրանքների հետվերադարձ կամ փոխանակում չի իրականացվում։

Առաքում

1-5 կմ 1000 դրամ

6-12 կմ 1500 դրամ

12-15 կմ 2000 դրամ

15-20 կմ 3000 դրամ

30,000 դրամ և ավել գնումների դեպքում անվճար, եթե ապրանքի քաշը չի գերազանցում 80 կգ