1-99 հատ – 10 դրամ

100 հատ և ավել (տուփ) հատը  – 5 դրամ